Komunikacja medialna i duszpasterstwo. Z badań nad specyfiką funkcjonowania Kościoła w Polsce

Cena: 49,90 zł 49.90
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

W społeczeństwie nowoczesnym media dyktują człowiekowi, które wzory i wartości komunikacji medialnej człowiek ma preferować i „konsumować”. Dlatego też poznanie współczesnej komunikacji medialnej jest istotne z punktu widzenia nauk społecznych. Rozpoznawanie natomiast komunikacji medialnej w przestrzeni działań duszpasterskich jest istotne z punktu widzenia nauk teologicznych, szczególnie teologii pastoralnej.

Połączenie wyżej opisanych obserwacji na temat roli i znaczenia mediów w społeczeństwie nowoczesnym z zainteresowaniami badawczymi lokowanymi w dziedzinie nauk teologicznych, a w nich teologii pastoralnej, oraz sprawowaniem duszpasterstwa w Diecezji Drohiczyńskiej spowodowało, że celem badań uczyniono charakterystykę komunikacji medialnej w Kościele Katolickim w Polsce na przykładzie duszpasterstwa w Diecezji Drohiczyńskiej. Innymi słowy, celem pracy jest zatem przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów komunikacji medialnej w teologii pastoralnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji medialnej w społeczeństwie nowoczesnym, a tym samym rozumienia komunikacji medialnej w życiu społecznym, charakterystyki społecznych środków i form komunikowania, wyjaśnienia znaczenia mediów i oddziaływania treści przekazu medialnego, a także z uwzględnieniem możliwości wykorzystania komunikacji medialnej w działalności duszpasterskiej parafii, w tym: mediów w duszpasterstwie parafialnym, wpływu mediów na duszpasterstwo grupowe, znaczenia mediów w nowej ewangelizacji. Celem pracy jest także charakterystyka komunikacji medialnej w Kościele Katolickim w Polsce na podstawie wyników badań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem poznania osoby księdza w mediach, określenia tematów w mediach katolickich, opisu specyfiki oddziaływania, wskazania istoty i celów mediów katolickich, charakterystyki jakości przekazu medialnego, opisu specyfiki mediów w duszpasterstwie parafialnym oraz charakterystyki rodzajów mediów w parafii na podstawie opinii badanych księży Diecezji Drohiczyńskiej. Powyższe cele zyskują swoje zwieńczenie w dążeniu do ukazania syntetycznej koncepcji współpracy duchownych ze świeckimi rozumianej jako jeden z głównych warunków efektywności komunikacji medialnej w duszpasterskiej misji Kościoła.

 *********************

Scientific Reviewers:
Ilona Urych, War Studies University, Poland 
Andrzej Pieczywok, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

 

In the contemporary society, the media dictate which patterns and values of media communication are to be preferred and “consumed”. That is why, getting to know contemporary media communication is important from the viewpoint of social sciences. On the other hand, reconnaissance of media communication in the area of pastoral activities is significant from the viewpoint of theological studies, in particular pastoral theology.
The combination of the above described observations on the role and importance of media in modern society with research interests located in the area of theological studies, including pastoral theology, and provision of pastoral service in Drohiczyn Diocese caused that research has been focused on the characteristics of media communication in the Roman Catholic Church in Poland on the example of pastoral service in Drohiczyn Diocese. In other words, the aim of the study is to present theoretical and practical aspects of media communication in pastoral theology, special attention being paid to the role of media communication in modern society, and thus the understanding of media communication in social life; description of social media and forms of communication; explanation of the importance of media and impact of the content of media communication; as well as taking into account the possibility of using media communication in the parish pastoral work, of which: the media in parish pastoral work; impact on the media on group chaplaincy; the importance of the media in new evangelisation. The aim of the work is also to describe media communication in the Roman Catholic Church in Poland on the basis of own research results, with special emphasis on getting to know the image of the priest in the media; determination of topics in Catholic media; description of the quality of media communication; description of the specificity of the media in parish pastoral work; and description of the types of the media in a parish on the basis of opinions given by interviewed priests from Drohiczyn Diocese. The above aims culminate in an effort to present a synthetic concepts of collaboration of the clergy with the laity, understood as one of the main conditions of effectiveness of media communication in the pastoral mission of the Church.

 

 

Dane techniczne

Autor ks. dr Mariusz Boguszewski
Rok wydania 2020
Format 165 x 235
ISBN 978-83-8127-550-7
EAN 9788381275507
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl