Produkty tygodnia
Tajemnice kultury salonów gdańskich
Tajemnice kultury salonów gdańskich

15,00 zł

Cena regularna: 30,00 zł

Najniższa cena: 30,00 zł
szt.
Przygoda na rafie
Przygoda na rafie

15,00 zł

Cena regularna: 24,90 zł

Najniższa cena: 24,90 zł
szt.
Indie. Ład chaosu
Indie. Ład chaosu

50,00 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 59,90 zł
szt.
Jak dbać o sen?
Jak dbać o sen?

17,00 zł

Cena regularna: 19,90 zł

Najniższa cena: 19,90 zł
szt.
Dane teleadresowe

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ul. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin
woj. pomorskie
585 361 757
sekretariat@bernardinum.com.pl
NIP: 5932459521
REGON: 220141405

Błogosławieni męczennicy z Markowej Beati Martiri di Markowa

Cena: 60,00 zł 60.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Wdzięczny Papieżowi Franciszkowi za decyzję o beatyfikacji polskiej Rodziny Ulmów – pierwszej w historii Kościoła (rodzice i siedmioro dzieci, w tym jedno nienarodzone) zachęcam wszystkich, by odwiedzili wieś Markowa na Podkarpaciu. Bo tu, w trakcie II wojny światowej, wiele rodzin spieszyło z pomocą osobom o żydowskim pochodzeniu pomimo tego, że wszystkim groziła za to śmierć ze strony niemieckich okupantów.

Tam można zapoznać się z historią Rodziny Ulmów. Będzie nam łatwiej zrozumieć, że Oni pomagali pomimo świadomości ryzyka, jakie podejmują. Dlatego, pomimo tego wszystkiego co ich otaczało, starali się żyć normalnie, uczyć i wychowywać dzieci. Poznamy Józefa Ulmę, na tamte czasy i swoje wykształcenie znakomitego fotografa, rolnika, pszczelarza, działacza społecznego; Jego Żonę Wiktorię noszącą pod sercem kolejne dziecko, dobrą i troskliwą Matkę; ich dzieci – ciekawe świata, otwarte na pomoc potrzebującym, niespodziewające się zbliżającej tragedii i kresu swojego życia. Dzieci, które 24 marca 1944, przed swoją śmiercią, były świadkami zamordowania Żydów i swoich rodziców. 

Ich historię w jakimś sensie utrwalił na zdjęciach sam bł. Józef. Ten album pozwala cofnąć się w tamte czasy, poczuć atmosferę tej niezwykłej Rodziny i miejscowości. Zdjęcia Grzegorza Gałązki, znanego i cenionego fotografa dzisiejszych czasów, uzupełniają tę historię – można powiedzieć – przenoszą ją w nasze czasy.

Warto zatrzymać się i zrozumieć, że nic nie jest dane na zawsze, że każdy totalitaryzm prowadzi do tragedii, do tego, że giną niewinni ludzie, często bezbronni – jak dzieci. Z podziwem spójrzmy na pozostałe rodziny pomagające Żydom, które kontynuowały swoje wsparcie po tej straszliwej zbrodni, zdając sobie sprawę z grożącego im coraz większego niebezpieczeństwa.

Muzeum Ulmów, skansen z zachowaną Chatą Szylarów, parafialny cmentarz i kościół, wreszcie cmentarz w Jagielle-Niechciałkach to miejsca, które każdy z nas powinien odwiedzić, by móc zrozumieć tę niezwykłą historię.

Dziękuję Panom Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi za wsparcie tej publikacji oraz Grzegorzowi Gałązce za dokończenie historii bł. Józefa i Jego Najbliższych, i cieszę się, że rodziny zyskały 10 września 2023 r. swoich orędowników, dzięki którym możemy prosić Pana o wsparcie i błogosławieństwo dla nas tu na ziemi.

 

Adam Kwiatkowski

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej

 

 

Prefazione

Grato a Papa Francesco per la sua decisione di beatificare la Famiglia Polacca Ulma, la prima nella storia della Chiesa (genitori e sette figli di cui uno nascituro), invito tutti a visitare il villaggio di Markowa, nella regione Podcarpazia. Perché qui, durante la Seconda Guerra Mondiale, molte famiglie si precipitarono ad aiutare le persone di origine ebraica, nonostante fossero tutte minacciate di morte dagli occupanti tedeschi.

Lì si può conoscere la storia della Famiglia Ulma. Sarà più facile per noi capire che i suoi membri prestavano aiuto nonostante i rischi che correvano. Per questo motivo, nonostante tutto ciò che li circondava, cercarono di vivere normalmente, di educare e crescere i loro figli. Conosceremo Józef Ulma, per quei tempi e per la sua formazione eccellente fotografo, agricoltore, apicoltore e attivista sociale; sua moglie Wiktoria, che portava in grembo un altro figlio, madre buona e premurosa; i loro figli, curiosi del mondo, aperti ad aiutare i bisognosi, che non si aspettavano l’avvicinarsi della tragedia e la fine della loro vita. Bambini che, il 24 marzo 1944 prima di morire, assistettero all’uccisione degli Ebrei e dei loro genitori.

In un certo senso, la loro storia è stata immortalata nelle fotografie dallo stesso Beato Józef. Questo libro fotografico permette di tornare indietro a quei tempi, di sentire l’atmosfera di quella straordinaria Famiglia e di quel villaggio. Le fotografie di Grzegorz Gałązka, noto e stimato fotografo di oggi, completano questa storia. Si potrebbe dire che la proiettano ai nostri giorni. Vale la pena fermarsi e capire che nulla è dato per sempre, che ogni totalitarismo porta alla tragedia, alla morte di persone innocenti, spesso indifese come i bambini. Guardiamo con ammirazione alle altre famiglie che aiutarono gli Ebrei, che continuarono a sostenerli dopo questo terribile crimine, consapevoli del sempre crescente pericolo che incombeva su di loro.

Il Museo degli Ulma, il Museo all’aperto con la “Casa della famiglia Szylar”, il cimitero parrocchiale

e la chiesa, e infine il cimitero di Jagiełła-Niechciałki sono dei luoghi che ognuno di noi dovrebbe visitare per comprendere questa storia straordinaria. Desidero ringraziare il Presidente della Regione Podcarpazia Władysław Ortyl per aver sostenuto questa pubblicazione e Grzegorz Gałązka per aver completato la storia del Beato Józef e dei suoi Cari, e sono felice che il 10 settembre 2023 le famiglie abbiano ricevuto i loro intercessori, grazie ai quali possiamo chiedere il sostegno e la benedizione del Signore per noi qui sulla terra.

 

Adam Kwiatkowski

Ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede

 

Dane techniczne

Sprzedaż detaliczna
Opracowanie graficzne Robert Szubierajski
Zdjęcia Grzegorz Gałązka
Tłumaczenie Agnieszka Gałązka
Wersje językowe w języku polskim i włoskim
Rok wydania 2023
Oprawa oprawa miękka ze skrzydełkami
Liczba stron 168
Format 200 x 200
ISBN 978-83-8333-126-3
EAN 9788383331263
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl