Produkty tygodnia
Śniła mi się miłość
Śniła mi się miłość

25,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 39,90 zł
szt.
Jedno lato w Himalajach
Jedno lato w Himalajach

25,00 zł

Cena regularna: 34,90 zł

Najniższa cena: 34,90 zł
szt.
Indie. Ład chaosu
Indie. Ład chaosu

40,00 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 59,90 zł
szt.
Niepokalane poczęcie Matki. Arcydzieło Trójcy Przenajświętszej. Zarys mariologii obiektywnej
Niepokalane poczęcie Matki. Arcydzieło Trójcy Przenajświętszej. Zarys mariologii obiektywnej

62,00 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 69,90 zł
szt.
Dane teleadresowe

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ul. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin
woj. pomorskie
585 361 757
sekretariat@bernardinum.com.pl
NIP: 5932459521
REGON: 220141405

Zleceniobiorcy

W związku z wdrożeniem przez nas obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedzieli Państwo w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Bernardinum Spółka z o.o. 83-130 Pelplin, ul. Biskupa Dominika 11 (ADO).

 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez adresem e-mail iod@bernardinum.com.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:

  1. prawidłowej realizacji zawartej pomiędzy nami umowy cywilnoprawnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Umowa);

  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych, podatkowych w tym dotyczących archiwizowania dokumentów księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Nasz obowiązek);

  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń ze stosunku cywilnego lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Nasz prawnie uzasadniony interes); Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować;

  4. w pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

 4. Do zawarcia Umowy wymagamy podania przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych o doświadczeniu zawodowym (jeżeli ich Pani/Pan nie poda, nie zawrzemy Umowy).

W czasie trwania Umowy wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych (np. stawka wynagrodzeń, potrąceniach, numerach kont dla przelewów bankowych).

Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją prawidłowego wykonywania Umowy.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

 2. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym Urząd Skarbowy, Bank, w którym posiadamy rachunek bankowy, komornik sądowy w przypadku zajęć komorniczych), jak również podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kadrowe, usługi kurierskie lub pocztowe, szkoleniowe z zakresu BHP, jak również nasi klienci, kontrahenci oraz ich przedstawiciele.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody, rozwiązania Umowy lub innej przyczyny wskazanej przy wyrażaniu zgody.

 5. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, w szczególności w przypadku utrzymywania relacji z kontrahentami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzupełniająca informacja w tym zakresie zostanie Pani/Panu przekazana oddzielnie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl