Produkty tygodnia
Moja Afryka
Moja Afryka

35,00 zł

Cena regularna: 49,90 zł

Najniższa cena: 49,90 zł
szt.
Opowieść Ojca
Opowieść Ojca

50,00 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 69,90 zł
szt.
Benedykt XVI. Jego dziesięć ulubionych tematów
Benedykt XVI. Jego dziesięć ulubionych tematów

80,00 zł

Cena regularna: 120,00 zł

Najniższa cena: 120,00 zł
szt.
Jak można nie zgadzać się z papieżem. Papież Franciszek a dubia kardynałów
Jak można nie zgadzać się z papieżem. Papież Franciszek a dubia kardynałów

45,00 zł

Cena regularna: 49,90 zł

Najniższa cena: 49,90 zł
szt.
Dane teleadresowe

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ul. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin
woj. pomorskie
585 361 757
sekretariat@bernardinum.com.pl
NIP: 5932459521
REGON: 220141405

Recenzenci i autorzy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Bernardinum Spółka z o.o. 83-130 Pelplin, ul. Biskupa Dominika 11 (ADO).

 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez adresem e-mail iod@bernardinum.com.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:

  1. publikacji i dystrybucji książki, artykułu, recenzji autorskich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Umowa), oraz realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych, podatkowych w tym dotyczących archiwizowania dokumentów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Nasz obowiązek);

  2. organizacji promocji książek realizowanej poprzez:

    • kontakt i przesyłanie informacji o książkach oraz książek w celu przygotowania recenzji, artykułu, współudział w organizacji spotkań autorskich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Umowa), oraz realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych, podatkowych w tym dotyczących archiwizowania dokumentów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Nasz obowiązek);

    • publikacje recenzji na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo Bernardinum na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń ze stosunku cywilnego lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Nasz prawnie uzasadniony interes); Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować;

 4. Do zawarcia Umowy wymagamy podania przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych (jeżeli ich Pani/Pan nie poda, nie zawrzemy Umowy).

W czasie trwania Umowy wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych (np. stawka wynagrodzeń, potrąceniach, numerach kont dla przelewów bankowych).

Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją prawidłowego wykonywania Umowy.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

 2. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 3. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to posiadacie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres iod@bernardinum.com.pl

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, jak również podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, kurierskie lub pocztowe oraz współpracujące z nami instytucje kultury i oświaty.

 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania lub przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody, rozwiązania Umowy lub innej przyczyny wskazanej przy wyrażaniu zgody.

 6. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, w szczególności w przypadku utrzymywania relacji z kontrahentami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzupełniająca informacja w tym zakresie zostanie Pani/Panu przekazana oddzielnie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl