Klienci księgarni internetowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Bernardinum Spółka z o.o. z siedzibą w Pelplinie ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin i można skontaktować się z nami telefonicznie 58/536-17-57, mailowo bernardinum@bernardinum.com.pl, osobiście w siedzibie,

 2. z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo iod@bernardinum.com.pl,

 3. celem przetwarzania jest:

  1. założenie konta internetowego w e-sklepie umożliwiające korzystanie z pełnym możliwości sklepu, zarządzanie kontem oraz wgląd w historię zamówień,

  2. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży oraz dostarczenie zamówionych towarów,

  3. dopełnienie ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,

  4. zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących roszczeń lub ewentualnej obrony przed kierowanymi roszczeniami,

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  1. Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., udzielonej zgody na założenie konta potwierdzone czynnością rejestracji,

  2. b) Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., niezbędne do wykonania umowy oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa,

  3. Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., prawnie usprawiedliwiony interes administratora,

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz nasi dostawcy usług informatycznych, usług kurierskich, pocztowych, dostawcy usług płatniczych,

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa (w tym przepisy rachunkowe oraz podatkowe - 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy) lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, a w przypadku udzielenia odrębnych zgód do momentu odwołania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji,

 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem przesyłając e-mail na adres zakupy@bernardinum.com.pl,

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 9. podanie danych w zamówieniu jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy, a ich brak uniemożliwi jej zawarcie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne,

 10. nie wykorzystujemy zebranych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dokonujemy profilowania.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl